Suomalainen matkustaa kesällä halvan hinnan perässä – usein ilman vakuutusta

Viime vuosien kesäsää on lisännyt joka kolmannen suomalaisen matkustusintoa, ja lähes joka toinen aikoo matkustaa kesällä ulkomaille, käy ilmi Ifin tutkimuksesta. Hinta on ratkaisevin kriteeri kohteen valinnassa, mutta heikko turvallisuustilanne laskee merkittävästi matkustushalua. Jopa neljännes suomalaisista ei ota matkavakuutusta matkustaessaan lähialueille, kuten Viroon tai Ruotsiin.

Viime vuosien kesäsää Suomessa on lisännyt joka kolmannella suomalaisella halukkuutta matkustaa ulkomaille. Lähes joka toinen suomalainen aikookin tehdä tänä kesänä ulkomaan lomamatkan ja kaksi kolmesta kotimaan matkan. Useimmin ulkomaille reissaavat alle 30-vuotiaat nuoret aikuiset ja uusimaalaiset, kotimaan matkoja puolestaan tekevät useimmin lapsiperheet. Tiedot käyvät ilmi Ifin teettämästä kyselytutkimuksesta, johon vastasi 1012 suomalaista toukokuussa 2018.

Useimmin suomalaiset suuntaavat kohti varmaa aurinkoa: 37 prosenttia kertoo tämän kesän ulkomaan matkan suuntautuvan Välimerelle tai muualle Etelä-Eurooppaan. Viro ja muut Baltian maat ovat toiseksi suosituin ja yli 60-vuotiailla suosituin kohdealue, jonne matkustaa kaikista suomalaisista 32 prosenttia. Seuraavaksi eniten aiotaan matkustaa Pohjoismaihin ja Keski-Eurooppaan.

Suomalainen kesälomamatka on tyypillisesti kaupunkiloma, jonne kertoo menevänsä kaksi viidestä. Kaupunkilomat ovat suosituimpia kaikissa ikäluokissa. Reilu neljännes suomalaisista suuntaa ranta- ja kaupunkiloman yhdistelmälle ja saman verran vierailulle sukulaisten tai tuttavien luo. Puhtaasti rantalomia tekevät eniten länsisuomalaiset, vähiten itä- ja pohjoissuomalaiset.

Hinta ratkaisee suomalaisen lomamatkan

Edulliset matkustuskulut ovat kaikissa ikäryhmissä ratkaisevin kriteeri, kun kesäloman matkakohdetta valitaan. Sen nostaa tärkeäksi kaikkiaan 40 prosenttia suomalaisista. Seuraaviksi yleisimmin ratkaisevat valintakriteerit ovat matkakohteen sää, kiinnostava paikallinen kulttuuri, kaunis luonto sekä turvallisuus. Poikkeuksena tosin lapsiperheiden matka suuntautuu ennen kaikkea lapsiystävälliseksi miellettyyn kohteeseen, ja paikallisen kulttuurin ja luonnon kiehtovuudella on heille keskimääräistä vähemmän merkitystä.

– Moni etenkin vanhemmista matkaajista luottaa hyväksi havaittuun tuttuun lomakohteeseen, sillä omat aiemmat kokemukset nousevat tärkeäksi valintatekijäksi useammalla kuin joka viidennellä. Sen sijaan viime aikoina paljon puhuttu matkailun ekologisuus ja kuormitus ympäristölle eivät käytännössä vaikuta vielä monenkaan lomakohteen valintaan, kommentoi matkavakuutuksista vastaava tuotepäällikkö Anne Uutela Ifistä.

Matkakohteen riskit vaikuttavat kohdevalintaan

Matkakohteen mahdollisista riskeistä epävakaa poliittinen tilanne tai terrorismin uhka vähentää yli 80 prosentilla suomalaisista kiinnostusta matkakohteeseen. Alhainen hygieniataso tai trooppisen sairauden riski sekä luonnonkatastrofin mahdollisuus vähentävät intoa matkustaa kohteeseen lähes kolmella neljästä.

– Erityisesti kasvanut epävakauden tai terrorismin pelko näkyy Ifissä matkavakuutuksen kohdemaissa. Monia myös mietityttää mahdollisuus peruuttaa matka, jos matkakohteessa sattuu matkan varaamisen jälkeen levottomuuksia. Tämän vuoksi lisäsimme vuosi sitten matkavakuutuksiin kriisiturvan, joka korvaa matkan peruuntumisen ja keskeytymisen, jos matkakohteessa tapahtuu luonnonkatastrofi, epidemia, äkillinen aseellinen selkkaus tai terrorismia, kertoo Uutela.

Erilaiset riskit vaikuttavat naisilla miehiä useammin matkakohdevalintaan. Riskit alkavat myös mietityttää enemmän iän karttumisen myötä: yli 40-vuotiaat pohtivat riskejä huomattavasti nuoria aikuisia useammin.

Joka neljäs matkustaa Suomen lähialueella täysin ilman vakuutusta

Kahdella viidestä suomalaisesta on kyselyn mukaan voimassa erikseen otettu jatkuva jatkuva matkavakuutus ja lisäksi noin joka kymmenennellä on voimassa oleva matkavakuutus luottokortin tai ammattiliiton kautta. Selvästi useimmin jatkuva matkavakuutus on yli 60-vuotiailla, harvimmin alle 30-vuotiailla, jotka kuitenkin matkustavat kyselyn mukaan eniten ulkomaille.

Noin joka neljäs ottaa erillisen määräaikaisen matkavakuutuksen suunnatessaan pidemmälle ulkomaan matkalle, kuten Etelä-Eurooppaan tai kaukomatkalle. Noin 5 prosenttia kertoo lähtevänsä tällaiselle matkalle ilman matkavakuutusta. Lähialueille, kuten Viroon tai Ruotsiin, matkustettaessa jopa joka neljäs kertoo tyypillisesti liikkuvansa ilman minkäänlaista matkavakuutusta.

– Ilman vakuutusta reissaaminen on aina uhkapeliä. Nuorista aikuisista lähialueille matkustaa ilman vakuutusta peräti joka kolmas. Moni ei varmasti miellä riskejä, kun pysytellään lähellä kotia. Ylimääräisiä kustannuksia syntyy myös näissä maissa esimerkiksi kotiinpaluun siirtymisestä ja uusista paluulipuista sekä mahdollisesta kotiinkuljetuksesta, vaikka menisikin sairastuessa tai loukkaantuessa julkiseen sairaalaan hoitoon. Lisäksi Virossa sattuneista matkatavaravarkauksista haetaan Ifistä heti Espanjan jälkeen toiseksi eniten korvauksia, muistuttaa Uutela.

*Sähköiseen kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 1012 yli 18-vuotiasta suomalaista toukokuussa 2018. Lähtöotos muodostettiin ja lopullinen vastaajajoukko painotettiin suomalaista aikuisväestöä vastaavaksi iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan. Ifin teettämän tutkimuksen toteutti YouGov Finland. Kokonaistuloksissa keskimääräinen luottamusväli on ± 2,8 %-yksikköä suuntaansa (95 %:n luottamustasolla). 

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.